Algemene Voorwaarden magische marketing – Droomvallei Uitgeverij

  1. Definities a. Droomvallei Uitgeverij: verwijst naar Droomvallei Uitgeverij, gevestigd op Konijnenberg 98bis, 4823 BE Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 50470957. b. Website: magischemarketing.nl en deelpagina’s verwijst naar de online platformen en websites beheerd door Droomvallei Uitgeverij, waar cursussen over boekmarketing worden aangeboden, evenals gerelateerde producten.
  2. Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, bestellingen, diensten, en leveringen tussen Droomvallei Uitgeverij en de klant. b. Door het plaatsen van een bestelling of het afnemen van diensten op de website van Droomvallei Uitgeverij, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
  3. Cursussen en Producten a. Droomvallei Uitgeverij biedt op de website magischemarketing.nl cursussen aan over boekmarketing en gerelateerde producten. b. De inhoud van de cursussen en producten wordt beschreven op deze website van Droomvallei Uitgeverij. Droomvallei Uitgeverij behoudt zich het recht voor om de inhoud te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.
  4. Prijzen en Betaling a. Alle prijzen op de website zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. b. Betalingen dienen te worden voldaan op het moment van bestelling via de betaalmethoden zoals aangegeven op de website.
  5. Levering van Cursussen en Producten a. Na ontvangst van de betaling zal Droomvallei Uitgeverij toegang verstrekken tot de cursussen en/of de producten aan de klant. b. Gezien het digitale karakter van de producten is de verkoop van cursussen en producten meteen definitief na betaling en kan de klant geen aanspraak maken op herroepingsrecht.
  6. Aansprakelijkheid a. Droomvallei Uitgeverij is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de cursussen, producten of content op de website. b. Droomvallei Uitgeverij is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen of onderbrekingen op de website.
  7. Intellectueel Eigendom a. Alle intellectuele eigendomsrechten op de cursussen, producten en content op de website behoren toe aan Droomvallei Uitgeverij. b. Het is niet toegestaan om de cursussen, producten of content te kopiƫren, te verspreiden, te wijzigen of enig ander ongeautoriseerd gebruik te maken van het intellectueel eigendom van Droomvallei Uitgeverij.
  8. Privacy a. Droomvallei Uitgeverij respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers. Het privacybeleid van Droomvallei Uitgeverij is te vinden op de website.
  9. Geschillen en Toepasselijk Recht a. Op alle overeenkomsten tussen Droomvallei Uitgeverij en de klant is Nederlands recht van toepassing. b. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Droomvallei Uitgeverij.